STA Älvsborgskretsen
 

Trädgårdens förutsättningar och element

vattenfall i trädgård

Nivåskillnader krävs här

När det är vinter och huvudet inte går på högvarv med odlartankar och trädgårdspraktik, går man mer till botten med intresset. Funderar kring varför det blivit som det blivit och hur man kan komma till rätta med det man varit missnöjd med. Längtan efter ljusare tider och växtligheten.

Det vackra är en viktig del i människors liv. Det berör alla våra sinnen och vare sig vi vill det eller ej, tar vi in det vackra på olika sätt. Färger och former genom synen, vacker musik genom hörseln, en god hallonsorbet genom smaken, en slät keramikyta eller kanske kattpäls med känseln och nyslaget hö med doftsinnet. I skapandet av en trädgård blir alla dessa sinnen påverkade och kan vara en orsak till att just denna konstform känns så speciell. En trädgård är dessutom lättillgänglig, åtminstone för dem som vill ha en. För väldigt många ses den som en börda. Det är något som följer med huset, en privat plätt som avgränsar till grannen eller förenar sig med övriga naturen, som en länk mellan huset och naturen.

Olika förutsättningar hos trädgård och odlare

Det speciella och unika med formgivning av en trädgård är att den speglar ägaren och hans eller hennes kunskaper och sätt att hantera elementen och de olika grundförutsättningar som trädgården har.

Klimatzoner

Sverige är indelat i zoner från 1-8, där 1 är varmare klimat och 8 kallare. Zon 1-2 sträcker sig utmed kusterna och de övergår till högre zoner ju längre in i och upp i landet man kommer beroende på höjdskillnader och närhet till vatten. Zoner ger en vägledning hur klimatet är, men det kan vara mycket lokalt beroende på läge. Sluttar trädgården mot söder och är omgiven av en häck som hejdar vinden, är den 2-3 zoner lägre än den generella klimatzonen.

Väderstreck

Väderstreck har en stor påverkan hur trädgården kommer att arta sig. Ligger den i en södersluttning kommer den vara utsatt för mycket sol och behöva lite höga träd för vandrande skugga. Om man nu inte vill ha väldigt mycket sol för att odla de växter som kräver det förstås. Även om en norrsluttning kan ha en vackrare utsikt, får man tänka på att snön ligger kvar här längre. Krokusen kanske inte blommar innan i juni. Finns det dessutom högre träd som skymmer kan grillkvällarna på sommaren vara kortare, mörkare och kyligare.

Terräng

Terrängen t ex om landskapet är platt eller väldigt kuperat, öppet eller omgivet av skog. En strandtomt eller en naturlig bäck genom tomten ger många möjligheter. Det fanns en tid då det var vackrare med en sluttande tomt. Huset, som gärna kunde vara ett sutteränghus fick då en framsida att visa upp mot entrén, infarten eller gatan och en mer privat baksida. Möjligheter fanns att odla i etager. På en alldeles platt tomt kan man skapa rabatter på höjden eller få runda linjer genom mjuka och böjda rabattkanter. Höga träd trollar bort plattheten ytterligare. "Det platta" kan ses som en rak linje i vacker kontrast till alla de andra rundare man lagt till.

Storleken

Har man en stor trädgård får man plats med fler stora växter, för att inte säga träd. Samma möjligheter ges inte i en radhustomt, men där finns större möjligheter att se till det lilla, som annars skulle försvinna i en stor trädgård, om man inte gav det en speciell avdelning.

Jordmån

Det är skillnad om man bor på en grusås eller en leråker. En grusås har hög dräneringsfaktor och man kan få svårigheter att behålla vatten och näring i marken, speciellt torra somrar. Men det kan ändå vara bättre, än att bo på vattensjuk mark där det är svårt att avleda vatten.

Ägaren

Ägaren själv inte minst. Trädgårdens förutsättningar att bli som den blir beror på ägarens tankar, intressen, tid, kunskaper, lust, möjligheter och övriga omständigheter

Finns det fler?

Trädgårdens element

Man kan se elementen som en konstnärs palett, de delarna som skall falla på rätt plats för att bilda en helhet. Efter de förutsättningar som finns och med hänsyn till husets läge, infart, grannar m.m. skissar man hur man tänkt sig trädgården. Stora öppna ytor med odlade rabatter som markerar tomtgräns eller rumsindelad spännande tomt där varje steg ger nya vinklar och vyer och där nyfikna impulser och aha-upplevelser duggar tätt. Värm upp, ta in alla intryck, bojkotta alla normer, frossa! Allt är möjligt, det finns ingen begränsning!

Gräsmattor, öppna ytor

Gräsmattor eller andra öppna ytor är en bra bas, som har en lugnande effekt. En uppvuxen trädgård med mycket höjd och växter som lever på varandra kan behöva en öppnare yta, som neutraliserar det röriga intrycket. En plats att finnas till på och kunna andas. En matta behöver inte vara av gräs. En stenlagd yta är vacker och smälter bra in i den gröna omgivningen. Eller ett trädäck som är behagligt att vistas på. Vill man inte trampa på den öppna ytan finns en mängd marktäckande växter eller så kan en vattenyta utgöra den öppna ytan.

Odlade ytor

Ytorna som inte är öppna eller transporterar trädgårdsbesökare. Det är de ytorna som sträcker sig på höjden. Det är alltid a och o med en bra jordmån som passar växtvalet. Det finns lika många jordmåner som det finns färgnyanser i färgskalan. Sand, lera, torv, kalk, mineraler, avlagringar, kompost och annat organiskt material, större och mindre sten, mer eller mindre förmultnade växtdelar… Allt i olika blandningar. Öppen jord eller ett ytskikt, som är täckt med singel, vanlig bark eller kakaobark. Hur skall de odlade ytorna se ut? Ligga jäms med marken eller som kullar byggda på höjden. Fyrkantiga partier eller med runda kanter. Raka linjer, svagt böjda, runda eller i stora vågor? Våga tänka i ytterligheter. Lek med linjer. Trolla bort tråkiga hörn i trädgården. Skall de odlade ytorna ligga utmed tomtgräns eller som stora öar eller varför inte halvöar? Halvöar varannan gång från norr, varannan gång från söder så att den öppna förmodade gräsytan plötsligt blir en väg som slingrar sig som slalom och en trädgårdsrunda blir ett rejält promenadstråk. Med Picassos känsla för raka och mjuka linjer slänger jag ut en spikrak stengång genom alla halvöar från ytterdörren till postlådan. Dramatik och bra bas för rumskänsla!

Stigar och gångar

Stigar och gångar är de element som transporterar trädgårdsbesökare från olika platser och händelser. Också ägaren behöver ta sig fram med redskap och skottkärror i skapandet av sitt verk. Allt från tre-metersbreda sten- eller grusgångar till bara några trampstenar oregelbundet placerade en efter en. De tar sig fram i raka avenyer eller krokigt slingrande, bildar trappsteg där de når nivåskillnader. Finns det mycket odlade ytor kan det vara gräsmattan som bildar gångarna.

Växter

trädgård med mjuka former

Mjuka former

Växterna är som en trollstav, som man kan åstadkomma oanade effekter med. Alla nyanser i grönt i bladverken, ibland även grått, gult, rött, brunt eller blandat. Formerna. Vackert romantiskt hjärtformade eller djupt flikade och taggiga, såsom djävulsklubba, Oplopanax horridus. Somliga blad med sammetskänsla, andra alldeles blanka. Det finns de som håller sig i kompakta kuddar och de finns de som armbågar sig fram hänsynslöst och klänger sig fast i allt som kommer i dess väg i flera meter. Plantera inte för tätt och för likartade växter intill varandra. Det skall finnas kontraster även på höjden. En tumregel är att plantera de högre bakom de lägre. Men det är undantagen som är intressanta. Planterar man en hög växt bland de lägre sticker den ut och hamnar i blickfånget. Flera växter är så vackra i sig att man bör plantera dem ensamma för att få bästa uppmärksamhet. Tänk en stor gräsmatta med ett elefantgräs på 3 meter, som likt en fontän skickar upp sina avlånga blad mot himlen. Växterna är levande organismer och mycket individuella. De är ens vänner som man glatt återser varje vår. De man följt från frö blir som ens barn. Det är med samma varma känsla man går och knäar bland de små i klippträdgården, som till de stora 20-meters träden, som närapå slukar en där man står och bligar uppåt. Höga träd behövs för att få volym i trädgården, för att skänka skugga och för gungor och hängmattor. Många börjar med träden för de tar tid på sig att växa och planerar sedan trädgården utifrån dem. Men blomningen då? De flesta som äger en trädgård lägger stort fokus på hur blomman ser ut och kanske glömmer att det finns mycket vackert i hela växtens karaktär. Visst, alla växter når sin kulmen av skönhet när de går i blom. För att ta ett exempel får det bli pionen i alla blomstadier. Från tidig hård rund sprickfärdig knopp, där de blanka kronbladen överlappar varandra. Öppnar sig sakta och övergår till en stor väldoftande pärlemorskål. Blommar fort över dock, men är lika vacker i fröställning med ett täcke av kronblad under sig på marken.

Vatten

Vatten är en nödvändighet i trädgården. Det står i relation till själen och känslorna och ger ro och fridfullhet i trädgården. Japanerna går ut och vattnar sina trädgårdar för att de ska se inbjudande ut. Sorlandet av porlande vatten i bäcken, fåglar som skvätter i fågelbadet, en spegelblank yta i dammen… Med vattnet kommer vattendjuren som ger trädgården ett rikare liv; grodor, salamandrar, fiskar, dykare…… och mygglarver. Nåja, de är bra för något.

Belysning

Belysning används för att förmedla stämningar och intryck. Det naturliga dagsljuset, en nödvändighet för livet självt, gläder alla som vill ta in det sköna genom synen. Då solen sänker sig mot kvällen förstärks färgerna, ett lugn lägger sig över trädgården och kastar skuggor. Solen värmer, men i skuggan är det svalt. Backsippans fröställningar lyser vackert i motljuset. När det mörknat syns inte trädgården längre, man bara vet att den finns där. Med en strålkastare upp i en variegerad blodbok eller annat träd blir trädgården spännande även kvällstid. Belysning kan även lysa upp dammen med guldfiskar, rosenbusken eller den mossiga stentrappan.

Sten och stubbar

Sten och stubbar ingår i "dekorationer med naturmaterial" och då är det lätt att misslyckas. Trotsa inte naturens lagar. Det skall se ut som om naturen själv valt att lägga stenen just där den hamnat, som en jättehand som släppt ner stenblocken från 50-meters höjd. Har man inte det i medvetandet kan det lätt bli en gräddtårta. Sten kan vara allt från runda och kantiga i kanske potatisstorlek till, ja oändligt… Platta stenar att använda till trampstenar och ålderdomliga stenar för sin vackra platina. I skapandet av en trädgård är det kontrasterna man är ute efter och då är sten förträffligt. Ordet stendöd borde inte finnas då en sten är mycket levande. Murkna stubbar och grenar är också vackert mot det gröna. De håller kvar fukten i marken och får trädgården att se trolsk ut.

Trädgårdskonst

Trädgårdskonst är annars något väldigt personligt hos formgivaren av trädgården. Mycket av den trädgårdskonst som finns att köpa i handeln har väl ansetts lite för kitschig; kopparfärgade rådjur, solur, väderkvarnar, stora vita lejon som vaktar entrén eller andra figurer. Trenden har inte varit konstgjord konst, förrän flugan med blå klot kom för något år sedan och lika snabbt dog bort. Trädgårdstomtarna har hävdat sig bättre. Förstå-sig-påare inom trädgård tycker att trädgården är vacker i sig själv och behöver inte smyckas ytterligare, vilket jag är villig att hålla med om.

Sittplatser

Hinner en passionerad trädgårdsägare med skaparlust någonsin sätta sig? Har man kommit så långt i sitt trädgårdsprojekt är det dags att ta sig tiden att njuta av den. Det räcker inte med en sittplats. Man måste ha möjlighet att slå sig ner på flera ställen och uppleva sin trädgård, sitt verk och sina vänner ur olika vinklar. Placera dem på dramatiska platser; under ormgranens utåtsträvande grenar, vid en kilad sten vid dammen, på ett trädäck ett par meter ovanför marken, under ett tak av klätterrosor m.m. Var så god och sitt, andas ut och ta in fågelsång, skuggans svalka, en lemonad och doften av änglatrumpet. En plats för eftertänksamhet och begrundande, ungefär som "the Thoughtful Spot" i Nalle Puh böckerna, men också större uteplatser för söndagsmiddagar, fest och umgänge.

Övriga utsmyckningar

Övriga utsmyckningar som berikar trädgården med händelser är pergolor och obelisker med klättrande växter. En portal med t ex lila klematis känns inbjudande och välkomnande och visar att här är ingången till något. Finns det damm i trädgården ökar dess värde om man kan ta sig över en bro till andra sidan. Eller mer spännande med strategiskt utlagda trampstenar som lockar till andra sidan. Urnor blir det aldrig för många av i trädgården. I dem kan man ha sådant som ska vinterförvaras svalt och som lätt kan flyttas. Intressanta växter som Agapanthus, Agave, olivträd, pelargonior och änglatrumpeter som annars bara trivs vid Medelhavet. Murar, grindar och staket finns i en mängd utföranden och här sätter bara fantasin gränserna. Svavelgula cementade murar eller en stenmur. En smidd grind med gårdsnamn eller en klassisk vit trädgårdsgrind i trä. I större trädgårdar är det vackert med lusthus. Som hämtade ur en saga.

De som har vackra trädgårdar är ofta jordnära och enkla människor med stort hjärta och goda kunskaper om odling, färg och form. Hade de inte haft dessa egenskaper hade de inte haft rätta intresset för trädgård. Man kan också vända på det och säga att trädgården gör dem till sådana människor. Utan att ha strävat efter det och utan att göra någon sak av det, har intresset gjort dem till fulländade formgivare.

Anki Andersson