STA Älvsborgskretsen
 

En vinterskön trädgård

på Vuxenskolan lördagarna den 28 januari och 11 februari (2017) kl. 10:00-14:30

Margareta Thorsell håller kurs om hur man skapar en vinterskön trädgård

Entré 250 kr och fika ingår. Max 15 deltagare.

Anmälan senast 20 jan till vuxenskolan tel. 0771-50 20 20

Träffen hålls i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan